Strateginis finansų valdymas

FPC siūlo visą spektrą finansinių paslaugų. Mes bendradarbiaujame su profesionaliais Finansų Vadovais todėl galime suteikti patarimus visuose finansų skyriaus darbo klausimuose, tarp kurių g.b.:

  • Įmonės finansų valdymo politikos formavimas
  • Piniginių srautų valdymas
  • Investicinių projektų ruošimas, rizikų ir pelningumo vertinimas
  • Finansinių rodiklių prognozavimas, kontrolė ir analizė
  • Verslo finansavimo galimybių analizė
  • Apskaitos skyriaus darbo organizavimas
  • Finansų skyriaus darbo organizavimas
  • Tinkamiausių apskaitos sistemų parinkimas
  • Verslo valdymo sistemos formavimas
  • Darbuotojų motyvavimo politikos formavimas
  • Įmonės darbuotojų atlyginimų palyginimas su atitinkamos specialybės darbuotojo vidutiniu atlygiu Lietuvoje/Regione
  • Draudimų administravimas