Strateginis finansų valdymas

FPC siūlo visą spektrą finansinių paslaugų. Mes bendradarbiaujame su profesionaliais Finansų Vadovais todėl galime suteikti patarimus visuose finansų skyriaus darbo klausimuose, tarp kurių g.b.:

 • Įmonės finansų valdymo politikos formavimas
 • Piniginių srautų valdymas
 • Investicinių projektų ruošimas, rizikų ir pelningumo vertinimas
 • Finansinių rodiklių prognozavimas, kontrolė ir analizė
 • Verslo finansavimo galimybių analizė
 • Apskaitos skyriaus darbo organizavimas
 • Finansų skyriaus darbo organizavimas
 • Tinkamiausių apskaitos sistemų parinkimas
 • Verslo valdymo sistemos formavimas
 • Darbuotojų motyvavimo politikos formavimas
 • Įmonės darbuotojų atlyginimų palyginimas su atitinkamos specialybės darbuotojo vidutiniu atlygiu Lietuvoje/Regione
 • Draudimų administravimas