Paslaugos

FPC siūlo kelių rūšių verslo analitikos ir duomenų saugyklų formavimo paslaugas:

 • Verslo analitikos metodikos rengimas
 • Projektų valdymas
 • Resursų valdymas
 • Kūrimo ir įgyvendinimo paslaugos


Verslo analitikos metodikos rengimas

FPC gali jūsų įmonei sukurti veiklos efektyvumo matavimo sistemą. Į kurią įeitų įmonės verslo valdymo struktūros formavimas, įmonės veiklų įvardinimas, veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas, kaštų paskirstymo metodikos, pavyzdinės verslo analizavimo ataskaitos ir kita informacija leidžianti atsakyti į klausimą: Kaip analizuoti jūsų verslą?

Projektų valdymas

Tikra tiesa, kad IT projektų valdymui reikia sumanaus projektų vadovo, tačiau tai yra ypač svarbu verslo analitikos projektuose. Ne visi IT projektų vadovai gali būti sėkmingi verslo analitikos projektų vadovai. Verslo analitikos technologijos, metodologijos ir kūrimas stipriai skiriasi nuo tradicinių IT projektų.
FPC analitikos projektų vadovai turi kelerių metų patirtį verslo analitikos projektų valdyme. Jie dirbo įvairiose įmonėse ir sukaupė pakankamai patirties bei suformavo savo projektų valdymo metodikas.

Į projektų valdymą įeina:

 • Jūsų reikalavimų suvokimas
 • Pagrindinio projekto plano sudarymas
 • Investicijos kaštų ir gražos paskaičiavimas (ROI)
 • Projekto apimties, realumo ir pagrindinių užduočių įvardinimas (SOA)
 • Detalių verslo reikalavimų surinkimas ir įvertinimas
 • Resursų priskyrimas ir užduočių valdymas
 • Rizikų valdymas ir jų mažinimo strategijos
 • Reguliari projekto eigos peržiūra


Resursų valdymas

Nesvarbu kokia technologija jūs naudojatės ar kiek dideli jūsų duomenų kiekiai, tinkamų žmonių pasirinkimas tinkamam darbui viską keičia. Be kompetetingos komandos kiekvienas projektas pasmerktas problemoms ir lengvai gali tapti nesėkmingu.

Mes kasdien kuriame, prižiūrime arba tobuliname verslo analitiką ir duomenų saugyklas įmonėms. Mes galime rasti tinkamiausią kandidatą atitinkantį jūsų reikalavimus. Turime kelerių metų patirtį resursų priskyrime ir užduočių valdyme. Pabendraukite su mūsų projektų vadovais ir pamatysite kaip mes galime padėti.


Kūrimo ir įgyvendinimo paslaugos

Mūsų specialistai žino kaip įvykdyti verslo analitikos ir duomenų saugyklų formavimo projektus laiku, naudodamiesi mūsų užduočių valdymo metodika. Pasikeisdami jie gali suprojektuoti, sukurti ir įgyvendinti išsamius sprendimus laikydamiesi jiems skirto biudžeto ir grafiko. Kaip bebūtų kartais reikia daryti kompromisus, mes tik pažadame, kad įgyvendinsime ir įgyvendiname tai ką pažadame.