IT ūkio priežiūra

Jūsų IT ūkio priežiūrą padės įgyvendinti mūsų darniai veikianti komanda – FPC IT.

FPC IT – tai paslauga, skirta užtikrinti saugų ir nepertraukiamą įmonės informacinės sistemos darbą.
FPC IT – tai darnus ir kvalifikuotas IT profesionalų kolektyvas, kuris padės jums pasiekti tikslus.
FPC IT – tai pasiūlymas į savo informacinę sistemą pažvelgti nauju žvilgsniu.

FPC IT komandą sudaro kvalifikuoti IT sistemų ir techninio centro inžinieriai, projektų vadovai bei klientų aptarnavimo vadybininkai. Inžinieriai turi Microsoft sertifikuoto sistemų inžinieriaus, sistemų administratoriaus, profesionalo bei kompiuterių priežiūros specialisto atestatus.
Taip pat visapusiškai panaudojame Linux serverių sprendimus el. pašto, saugumo, duomenų bazių, interneto puslapių srityse.
Teikiame el. pašto ir interneto serverių nuomos paslaugą (hostingą).


Optimaliai sureguliuota ir sklandžiai veikianti įmonės informacinė sistema padeda taupyti laiką, operatyviai atlikti veiksmus, susijusius su organizacijos veikla, efektyviai panaudoti darbuotojų įgūdžius.
FPC IT jums siūlo IT sistemų administravimo, kompiuterinės ir programinės įrangos aptarnavimo bei priežiūros paslaugas. FPC IT siūlo tapti Jūsų organizacijos išoriniu IT skyriumi.


Nauda

Informacinę sistemą gali prižiūrėti Jūsų organizacijoje dirbantis darbuotojas, tačiau tokiu atveju organizacija susiduria su tokiomis problemomis:
– dirbdamas ne IT kompanijoje etatinis darbuotojas turi ribotas galimybes tobulėti profesinėje srityje, didinti savo kompetenciją. Organizacijai papildomai kainuoja kelti jo kvalifikaciją;
– rizika likti be priežiūros etatiniam darbuotojui susirgus, atostogaujant, išėjus iš darbo;
– papildomi kaštai darbuotojo darbo vietai, telefonui, automobiliui išlaikyti, socialiniam draudimui ir kt.

Patikėję IT sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą FPC IT specialistams, būsite ramūs ir užtikrinti kad:
– Jūsų įmonės informacinė sistema visada tinkamai ir nenutrūkstamai funkcionuos;
– informacinė sistema nebus priklausoma nuo vieno žmogaus;
– informacinė sistema bus optimaliai panaudota ir suteiks maksimalią naudą organizacijos veiklai;
– bus skiriamas dėmesys gedimų prevencijai, duomenų apsaugai;
– bus laiku atnaujinama antivirusinė ir kita programinė įranga, kontroliuojamas jų legalumas.

Pagal abonentinę IT sistemos priežiūros sutartį neparduodamos darbo valandos, o yra numatytas fiksuotas abonentinis mokestis už visus darbus, atliekamus prižiūrint kompiuterinę bei programinę įrangą, todėl mes esame suinteresuoti, kad Jūsų įmonės informacinė struktūra veiktų be sutrikimų, o atsiradę gedimai būtų šalinami per maksimaliai trumpą laiką.


Pagal abonentinę IT sistemos priežiūros sutartį FPC IT atlieka šiuos darbus:

1. Kompiuterinės ir programinės įrangos auditas.
Pasirašius abonentinę sutartį yra atliekamas visos įrangos auditas, gaunama tiksli informacija apie IT sistemos būklę, jos trūkumus ir problemas, paruošiamos išvados ir rekomendacijos, kaip patobulinti sistemą iki reikiamo lygio.

2. Prevencinė kompiuterinės įrangos priežiūra – profilaktika.
Atliekama kompiuterinės įrangos profilaktinė priežiūra. Pašalinami nustatyti gedimai ir trūkumai. Pateikiamos rekomendacijos kompiuterinės įrangos optimizavimui, saugumui ir darbo efektyvumui gerinti, konsultuojami vartotojai. Aprašoma naujai įsigyta įranga. Atliekama vieną kartą per tris mėnesius.

3. Incidentų likvidavimas tiek darbo vietoje, tiek nuotoliniu būdu pagal kliento pageidaujamą reagavimo laiką
IT inžinieriaus darbo valandos pagal iškvietimus. Per sutartyje numatytą laiką išsprendžiamos konkrečios klientui iškilusios aparatinės ir programinės problemos ir atstatomas sugedusių įrenginių darbingumas. Iškvietimų kiekis neribojamas.

4. Laikinas technikos keitimas
Jei per sutartyje numatytą laiką atstatyti įrenginio darbingumo neįmanoma, jis laikinai keičiamas į alternatyvų įrenginį, pakankamą sugedusio įrenginio funkcijoms atlikti. sutaupomas kliento darbo laikas. Laikinas keitimas taikomas staliniams ir nešiojamiems kompiuteriams, monitoriams, lazeriniams A4 formato spausdintuvams bei tinklo įrangai.

5. Kliento poreikių įgyvendinimas
Naujų darbo vietų diegimas ar kitų naujai atsiradusių kliento porekių įgyvendinimas. Konsultacijos visais IT klausimais tiek telefonu, tiek kliento darbo vietoje.

6. Senos įrangos surinkimas utilizavimui
FPC IT klientui pageidaujant surenka nereikalingą įrangą utilizavimui.

7. Eksploatacinių medžiagų administravimas ir tiekimas