Darbuotojų motyvavimo sistemos formavimas

Darbuotojų piniginio skatinimo sistema – tai vienas aktualiausių šios dienos atlygio valdymo sprendimų, nustatantis veiklos rezultatų sąsają su darbo užmokesčiu. Efektyvi piniginio skatinimo sistema padeda pasiekti:
– Geresnių pardavimo rezultatų
– Nuoseklaus organizacijos tikslų realizavimo
– Veiklos procesų efektyvumo pagerėjimo
– Geriausių darbuotojų motyvacijos padidėjimo

Aktualumas
Pastaruosius keletą metų Lietuva patyrė gausybę ekonominių pokyčių. Aktyviausi jų dalyviai – tai verslo įmonės, kurių sėkmės priežastimi dažnai tampa tinkamas prisitaikymas prie rinkos pokyčių. O tai atlikti galima tik efektyviai nukreipiant darbuotojų pastangas besikeičiančių verslo tikslų siekimui. Tam geriausiai pasitarnauja darbuotojų piniginio skatinimo sistema, kuomet kiekvienas darbuotojas žino, kokio dydžio piniginį atlygį ir už kokius jų asmeninius ir komandinius rezultatus jis kiekvieną mėnesį gaus.

Nauda klientui:
– Nustatoma kiekybinė veiklos rezultatų ir darbo užmokesčio priklausomybė kiekvienai pareigybių grupei
– Parenkami pareigybių veiklos pobūdį geriausiai atitinkantys matavimo rodikliai
– Įvertinama darbo užmokesčio kaštų priklausomybė nuo skirtingų veiklos rezultatų
– Sukuriama elektroninė kintamo darbo užmokesčio dydžio skaičiuoklė

Kaip tai atliekame (tipinis projekto planas):
– Detaliai išanalizuojame esamą piniginio skatinimo sistemą

– Sudarome pareigybių ir organizacijos veiklos rodiklių priklausomybių „žemėlapį”
– Sukuriame pasirinktų rodiklių apskaičiavimo algoritmą ir, esant poreikiui, elektroninį duomenų analizės masyvą
– Parengiame elektroninę darbo užmokesčio apskaičiavimo priemonę
– Paruošiame naujos skatinimo sistemos komunikavimo medžiagą įmonės darbuotojams

– Projekto trukmė – nuo 12 iki 16 savaičių.