Analitikos sistemos

Verslo analitika atsako į klausimą: kas vyksta jūsų versle?

Analitika susideda iš dviejų pagrindinių dalių, – Metodika ir Technologijos

Metodika

Technologijos
Integravimas
Duomenų saugykla
Analitikos kubai
Ataskaitos

Kaip analizuoti verslą?
Kokią informaciją kaupti apskaitos sistemose?

Kaip apjungti skirtingose sistemose kaupiamą informaciją?
Kur kaupti duomenis ataskaitoms?
Kur paruošti duomenis ataskaitoms?
Kaip pateikti informaciją?

Vien tik įdiegti technologinius sprendimus nepakanka, sistema neveiks ir neduos geriausių rezultatų tol kol nežinosite kokius rodiklius stebėti? Kokia turi būti verslo struktūra (padaliniai, skyriai)? Kaip išskirti kaštų centrus ir pajamų centrus? Kokiais matais ir kokiomis dimensijomis analizuoti verslą?

Prieš diegiant verslo analitikos sistemą reikia turėti veiklos efektyvumo matavimo sistemą.
Tai leis darbuotojams vienodai vertinti duomenis ir kalbėtis viena kalba priimant sprendimus.

FPC specialistai turi patirties realizuodami verslo analitikos sistemas tokiais įrankiais kaip Microsoft Business Inteligence, webFOCUS, QlikView, BusinessObjects ir kt. Analitikos duomenis kaupdami duomenų saugyklose ant MS SQL, Sybase SQL, Oracle, QlikView ir kitų platformų.

FPC diegiant verslo analitikos projektus apjungia analitikos metodikos ir technologinius sprendimus.