Analitikos metodikos rengimas


Siekiant įgyvendinti verslo analitiką jūsų įmonėje vien tik pasirinkti ir įdiegti analitikos įrankius nepakanka. Sistema neveiks ir neduos geriausių rezultatų tol kol nežinosite kaip analizuoti verslą. Kokius rodiklius stebėti? Kokia turi būti verslo valdymo struktūra (padaliniai, skyriai)? Kaip išskirti kaštų centrus ir pajamų centrus? Kokiais matais ir kokiomis dimensijomis analizuoti verslą?

Prieš diegiant verslo analitikos sistemą reikia turėti veiklos efektyvumo matavimo sistemą. Tai leis darbuotojams vienodai vertinti duomenis ir kalbėtis viena kalba priimant sprendimus.

FPC gali jūsų įmonei sukurti jos veiklos efektyvumo matavimo sistemą. Į kurią įeitų įmonės verslo valdymo struktūros formavimas, įmonės veiklos, veiklų efektyvumo rodiklių skaičiavimas, kaštų paskirstymo metodikos, pavyzdinės verslo analizavimo ataskaitos ir kita informacija leidžianti atsakyti į klausimą: Kaip analizuoti jūsų verslą?